Module Handbook

Spellerberg, Annette, Prof. Dr. (PROF | DEPT: RU)

Responsible for Modules

RU-BEd-08BBS-M-1
Modul 8: Numerische Methoden in der Geografie (BBS)
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-BEd-08-M-1
Modul 8: Numerische Methoden in der Geografie
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-BSC-13-M-1
Sociology
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-MEd-10BBS-M-6
Modul 10: Fragen und Methoden der geografischen Forschung (Berufsbildende Schule)
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-MEd-10Gym-M-6
Modul 10: Fragen und Methoden der geografischen Forschung (Gymnasium)
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-MEd-10RSplus-M-6
Modul 10: Fragen und Methoden der geografischen Forschung (Realschule plus)
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-MSC-09-M-6
Urban sociology
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie
RU-MSC-20-M-6
Enviromental sociology
[RU-STSOZ] Stadtsoziologie

Lecturer for Modules

RU-BSC-50-M-4
Project
None
RU-MSC-10-M-7
Student project
None
RU-MSC-30-M-6
Field trip
None
RU-MSC-43-M-6
Competition in spatial and environmental planning
None

Lecturer for Courses

RU-BSC-DEK-111-K-4
Studienprojekt
4L None
RU-DEK-110-K-6
Studienprojekt
6L None